Makiety

Poniżej zamieszczamy makiety służące do przygotowania projektu toreb laminowanych.